top of page

Ik richt me op behandelingen in de specialistische GGZ. Dit betekent dat er sprake is van dieperliggende patronen waar je last van hebt of allerlei verschillende klachten, die mogelijk met elkaar in verband staan. 

Voorbeelden van problemen waar psychotherapie zich op kan richten, zijn:

  • Overspoeling door gevoelens van somberheid, woede, angst en/of verdriet;

  • Niets meer voelen of teveel geremd zijn in het toelaten van gevoelens;

  • Moeite hebben een eigen koers in het leven uit te zetten, of vragen hebben op het gebied van zingeving;

  • Terugkerende problemen ervaren in contact met andere mensen (bijvoorbeeld je partner, collega’s, autoriteitsfiguren, vrienden);

  • Spanningen ervaren in het lichaam (bijvoorbeeld pijn of vermoeidheid),
    of juist moeite hebben je lichaam te voelen;

  • Terugkerende herinneringen aan traumatische gebeurtenissen, bijvoorbeeld in combinatie met onrust, alertheid, angst of vermijding;

 

  • Patronen ervaren waar je steeds opnieuw tegen aan loopt en die je nu eens goed onder ogen wilt zien om te kijken of het anders kan.

In termen van DSM5 spreken we bijvoorbeeld van een persoonlijkheids-stoornis, een posttraumatische stress-stoornis, een somatische symptoomstoornis of een combinatie van verschillende classificaties.

 

Problematiek met ernstige verslaving of sterke crisisgevoeligheid kan beter in een instelling worden behandeld, dan in een vrijgevestigde praktijk. 

 

Uit het intakegesprek wordt duidelijk wat er bij jou speelt en hoe hieraan gewerkt kan worden in de therapie. 

 

bottom of page