Psychotherapie wordt bij veel diagnoses door zorgverzekeraars (deels) vergoed. De tarieven per diagnose zijn te vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Ik werk zonder contracten met zorgverzekeraars. Lees hieronder wat dit voor jou betekent. 

Restitutiepolis

Als je een restitutiepolis hebt, worden alle kosten door je zorgverzekeraar vergoed. Let er wel op dat je een zuivere restitutiepolis hebt en geen tussenvorm van een restitutie- en naturapolis. Elk kwartaal of aan het einde van de behandeling stuur ik je een rekening, die je dan zelf indient bij je zorgverzekeraar en daarna naar mij overmaakt. 

Naturapolis

Elke 3 maanden of aan het einde van de therapie stuur ik je mijn rekening voor de gemaakte kosten. Als je een naturapolis hebt, vergoedt de zorgverzekeraar 50-80% van de kosten. De rest zul je zelf bij moeten betalen. In overleg kunnen we ook per sessie met een voorschotbetaling werken. Zo spreid je de kosten en hoef je niet ineens een groot bedrag te betalen. Op deze website kan je zien welke kosten jouw zorgverzekeraar vergoedt. Ik breng 100% van het NZa-tarief in rekening.

Eigen bijdrage

Houd er rekening mee dat de wettelijk verplichte eigen bijdrage van minimaal 385 euro wordt aangesproken als je met mij een afspraak hebt, zowel bij een naturapolis, als bij een restitutiepolis. 

Niet-vergoede diagnoses

Niet alle diagnoses vallen onder vergoede zorg. Zo wordt bijvoorbeeld therapie voor een aanpassingsstoornis niet vergoed. In zo'n geval geldt dat je de behandeling zelf moet betalen. Hiervoor geldt het zogenoemde OZP-tarief (overig zorg product), dat voor 2022 door de NZa is vastgesteld op €117,33 per sessie.

Zelf betalen

Mocht je zonder tussenkomst van een zorgverzekeraar in therapie willen, dan heb je geen verwijzing van de huisarts nodig en betaal je de kosten zelf. Ik reken hiervoor een bedrag van €117,33 euro per gesprek van 45 minuten. 

No-show

Als je op een afspraak zonder afmelding niet verschijnt of korter dan 24 uur van tevoren afzegt, breng ik hiervoor een bedrag in rekening van €50,- omdat ik dan geen andere afspraak meer kan inplannen. Deze kosten kan je niet verhalen op je zorgverzekeraar.