Prachtige collectie boeken over psychiatrie, psychotherapie, psychoanalyse, psychologie, filosofie, religie, hysterie, psychosen, driften en dromen. Daarbij werken van Jung, Schopenhauer, Adler, De Carp, Jelgersma, Otto Rank, Theodor Reik en meer. Veel mooie oude boeken uit de jaren '20 en later, de meesten in goede staat (anders staat het erbij). Bieden op de gehele collectie heeft de voorkeur. Neem contact op via info@drijfveerpsychotherapie.nl

 

 1. A young girl’s diary, prefaced with a letter by Sigmund Freud, translated by Eden and Cedar Paul – 1936, tweede druk, George Allen & Unwin ltd (London). 

 2. A. Snoeck S.J.: Biecht en psychoanalyse. Voorwoord door Prof. A.E.D. Carp –1957, 1e druk, Desclee de Brouwer

 3. A.A. Brill, M.D.: Freud’s principles of psychoanalysis; basic principles of psychoanalysis – 1953, Garden City Books (New York). 

 4. Anna Freud: Das Ich und die Abwehrmechanismen – (geen jaartal), Imago Publishing (London). 

 5. Anna Freud: Einfuhrung in die Psychoanalyse fur Padagogen, vier vortrage – (geen jaartal), zweite auflage, Verlag Hans Huber (Bern).

 6. Anna Freud: Normality and Pathology in Childhood. Assessments of Development – 1973, The Hogarth Press (London)

 7. Anton T. Boisen: Out of the depths; an autobiographical study of mental disorder and religious experience – 1960 , first edition, Harper & Brothers Publishers (New York). 

 8. Arthur Schopenhauer e.a.: Philosophische geschriften I, parerga en paralipomena (toevoegsels en uitlaatsels), kleine philosophische geschriften van Arthur Schopenhauer vertaald en van een inleiding en aanteekeningen voorzien door dr. H.W.PH.E. van den Bergh van Eysinga, eerste deel – 1908: EM. Querido (Amsterdam). 

 9. Arthur Schopenhauer e.a.: Philosophische geschriften II, parerga en paralipomena (toevoegsels en uitlaatsels), kleine philosophische geschriften van Arthur Schopenhauer vertaald en van een inleiding en aanteekeningen voorzien door dr. H.W.PH.E. van den Bergh van Eysinga, tweede deel – 1908: EM. Querido (Amsterdam). 

 10. August Aichhorn: verwaarloosde jeugd; tien voordrachten ter inleiding een woord vooraf door sigmund freud naar de derde, vermeerderde druk, vertaald door J. Zuring voorreden bij de nederlandse editie van prof. dr. J. Koekebakker – 1952, Erven J. Bijleveld (Utrecht). 

 11. C.G. Jung: Antwoord op Job –1973, Leminscaat 90-5637-099-5

 12. C.G. Jung: Antwort auf Hiob, dritte revidierte auflage - 1961, Rascher verlag (Zurich/Stuttgart)

 13. C.G. Jung: Memories, dreams, reflections –1961, Fount Paperbacks, 0-00-642519-4

 14. C.G. Jung: Uber psychische Energetik und das Wesen der Traume – 1958, zweite auflage, Rascher Verlag (Zurich). 

 15. C.L. Schleich: De wonderen van de ziel –, geen jaartal

 16. Charles Berg: Deep analysis; the clinical study of an individual case – 1950, second edition, George Allen & Unwin LTD. (London). 

 17. Christopher Bollas: The Shadow of the Object: Psychoanalysis of the Unthought Known –1987, Free Association Books (London)

 18. Clifford T. Morgan: Psychoanalytic theories of personality – 1953, McGraw-Hill Book company, inc. (New York/Toronto/London). 

 19. Dr. A. M. Meerloo: Psychische defensie; en andere essays over dezen tijd – (geen jaartal, 1937?), tweede druk, Servire (Den Haag). 

 20. Dr. Alfred Adler e.a. : Het moeilijke kind – 2e druk, geen jaartal

 21. Dr. Alfred Adler: Der Sinn des Lebens –1933, Verlag Dr. Rolf Passer

 22. Dr. Alfred Adler: Menschenkennis – 1952, vijfde druk, Erven J. Bijleveld (Utrecht).

 23. Dr. B. J. Kouwer & J. Linschoten: Inleiding tot de psychologie – 1951, eerste druk, Uitgeverij Born N.V. (Assen). 

 24. Dr. Berthold Stokvis: Autosuggestieve psychotherapie. Een kritische beschouwing, medisch-psychologisch belicht. Praktische handleiding voor studenten en artsen, toegelicht met twintig voorbeelden –1950, De Tijdstroom (Lochem)

 25. Dr. C.G. Jung: Het ik en het onbewuste – (geen jaartal) vierde druk, N.V. Servire (Den Haag). 

 26.  Dr. C.G. Jung: Psychologische typen – 1947, N.V. Servire (Den Haag). 

 27. Dr. C.J. Schuurman: Perspectief der ziel – 1951, n.v. van Loghum Slaterus’ uitgeversmaatschappij (Arnhem). 

 28. Dr. D. Herderschee: Achterlijke kinderen – 1947, N.V. Uitgeversmaatschappij Haga (’s Gravenhage). 

 29. Dr. E. A. D. E. Carp: De individual-psychologische behandelingsmethode – 1949, tweede druk, De Tijdstroom (Lochem). 

 30. Dr. E. A. D. E. Carp: psychocatharsis – 1958, De Tijdstroom (Lochem). 

 31. Dr. E. A.D.E. Carp: De suggesteive behandelingsmethodes en het suggestieve element in de psychotherapie – 1950, tweede druk, De Tijdstroom (Lochem). 

 32. Dr. E.A.D.E. Carp: Conflicten van het kinderleven – 1948, tweede herziene druk, N.V. UItgeversmaathschappij Haga (’s Gravenhage). 

 33. Dr. E.A.D.E. Carp: Eenzaamheid. Schets ener antropologische psychiatrie –1964, 1e druk, Erven J. Bijleveld (Utrecht)

 34. Dr. E.L.K. Zeldenrust: Over het wezen der hysterie –1954, Erven J. Bijleveld (Utrecht)

 35. Dr. F.J.H. Wong Lun Hing: Prostitutie, een fenomenologische studie uit een huisartsenpraktijk – 1962, Uitgeverij Erven J. Bijleveld (Utrecht). 

 36. Dr. Fritz Kunkel: Karakter, liefde, huwelijk – 1933, Uitgevers Servire (Den Haag). 

 37. Dr. Fritz Kunkel: Psychologie van het ongeloof. Een serie geschriften onder redactie van P.H. Kohnstamm – Nr.2 De religieuze opvoeding in het gezin en het ongeloof – geen jaartal, N.V. Boekhandel W. ten Have (Amsterdam)

 38. Dr. G. A. M. van Wayenburg: Compte rendu des travaux du 1er congres international de psychiatrie, de neurologie, de psychologie et de l’assistance des alienes tenue a Amsterdam du 2 a 7 septembre 1907 – 1908, J.H. de Bussy (Amsterdam). (met afbeeldingen van seniele en demente mensen). 

 39. Dr. G. Jelgersma: Leerboek der psychiatrie, tweede deel, specieel gedeelte, 2e stuk: de intoxicatiepsychosen (in slechte staat, geen jaartal). Scheltema & Holkema’s boekhandel (Amsterdam). 

 40. Dr. H. C. Rumke: Inleiding in de karakterkunde – 1951, derde herziene druk, De erven F. Bohn, N.V. (Haarlem). 

 41. Dr. H. Van der Hoeven: Psychiatrie; een handleiding voor juristen en maatschappelijke werkers – 1936, derde druk, W.L.&J.Brusse’s uitgeversmaatschappij (Rotterdam). 

 42. Dr. J. Waterink: Ons zieleleven – zesde, uitgebreide druk (geen jaartal, 1947?), N.V. Gebr. Zomer & Keuning’s uitgeversmij (Wageningen). 

 43. Dr. J.M. Rombouts: Persoonlijkheid – 1927, J. Ploegsma (Zeist). 

 44. Dr. Jac. Van Dael: Geschiedenis der empirische psychologie - 1929, J. Ploegsma (Zeist). 

 45. Dr. Jolan Jacobi: de psychologie van C.G. Jung; met 15 illustraties en 18 diagrammen -1949, Uitgeverij Contact (Amsterdam/Antwerpen).

 46. Dr. K.R. Eissler (managing editor): Searchlight on delinquency, new psychoanalytic studies – 1949, Imago publishing (London). 

 47. Dr. L. Paneth: Nervositeit en zielsconflicten; als hedendaagse levensproblemen hun oorzaken en hun bestrijding – 1944, H. Meulenhoff (Amsterdam). 

 48. Dr. L. van der Horst: inleiding in de hedendaagsche zielkunde – 1936, J.H. Kok N.V. (Kampen). 

 49. Dr. Otto Rank & Dr. Hanna Sachs: Die bedeuting der psychoanalyse fur die geisteswissenschaften – 1965, E.J. Bonset (Amsterdam). 

 50. Dr. Otto Rank: Eine Neurosenanalyse in Traumen – 1924, internationaler psychoanalytischer verlag (Leipzig/Wien/Zurich).

 51. Dr. Otto Rank: Mythus von der Geburt des Helden; versuch einer psychologischen mythendeuting – 1922, zweite wesentlich erweiterte auflage, Frans Deuticke (Leipzig/Wien). 

 52. Dr. Otto Rank: Psychoanalytishe beitrage zur mythenforschung – 1922, Internationaler psychoanalytischer verlag (Leipzig/Wien/Zurich). 

 53. Dr. Otto Rank: Sezualitat und schuldgefuhl – 1926, internationaler psychoanalytischer verlag (Leipzig/Wien/Zurich). 

 54. Dr. P.A. Dietz: Mensch en droom, een studie over het droomleven – 1935, A.W. Sijthoff’s uitgeversmaatschappij n.v. (Leiden)

 55. Dr. Paul Haberlin: Minderwaardigheidsgevoelens – 1937, N.V. Uitgeverij ch. C. A. Mees (Santpoort).

 56. Dr. Robert Lindner: Explorations in Psychoanalysis. Essays in honor of Theodor Reik - 1953, The Julian Press (New York)

 57. Dr. S. Ferenczi: Versuch einer Genitaltheorie – 1924, Internationaler Psychoanalytischer verlag (Leipzig/Wien/Zurich). 

 58. Dr. TH. Van Schelven: Psychologie van het kind; een boek voor ouders en andere opvoeders, vijfde herziene druk – 1940, N.V. UItgers-mij ‘Kosmos’ (Amsterdam). 

 59. Dr. Theodor Reik: Der eigene und der fremde gott; zur psychoanalyse der religiosen entwicklung – 1923, internationaler psychoanalytischer verlag (Leipzig/Wien/Zurich).

 60. Dr. Theodor Reik: Der uberraschte psychologe; uber erraten und verstehen unbewusster vorgange – 1935, A.W. Sijthoff’s uitgeversmaatschappij n.v. (Leiden). 

 61. Dr. Theodor Reik: Listening with the third ear - 1948, 1977, Jove Publications (New York)

 62. Dr. W. Stekel: Wat op den bodem der ziel ligt… - 1924, J.M. Meulenhoff (Amsterdam).

 63. Dr. Wilhelm Stekel: Das liebe ich –1913

 64. Dr. Wilhelm Stekel: De nerveuze maag. Een psychoanalytische beschouwing – Dr. Wilhelm Stekel, 3edruk, Leidsche Uitgeversmaatschappij

 65. Dr. Wilhelm Stekel: De opvoeding der ouders - 1936, W.J. Thieme & Cie (Zutphen). 

 66. Dr. Wilhelm Stekel: De wil tot den slaap; een psychanalytische beschouwing – (geen jaartal), Leidse Uitgeversmaatschappij (Leiden).

 67. Dr. Wilhelm Stekel: Die impotenz des mannes, die psychischen storungen der mannlichen sxualfunktion – 1920, Urban& Schwarzenberg (Berlin/Wien). 

 68. Dr. Wilhelm Stekel: Die sprache des traumes; einde darstellung der symbolik und deutung des traumes in ihren beziehungen zur kranken und gesunden seele – 1911, Verlag von J.F. Bergmann (Wiesbaden). 

 69. Dr. Wilhelm Stekel: Die traume der dichter; eine vergleichende Unterfuchung der unbewuBten Triebkrafte bei Dichtern, Neurotikern und Verbrechern – 1912, Verlag von J.F. Bergmann (Wiesbaden). 

 70. Dr. Wilhelm Stekel: Het huwelijk van thans – (geen jaartal), P.N. van Kampen & Zoon (Amsterdam). 

 71. Dr. Wilhelm Stekel: Kuischheid en gezondheid; een psychoanalytische beschouwing – (geen jaartal), tweede druk, Leidse Uitgeversmaatschappij (Leiden). 

 72. Drs. J. Slikboer: Practische psychologie, algemene psychologie (deel 1) – 1947, 2e druk, H.E. Stenfert Kroese’s uitgeversmij N.V. (Leiden). 

 73. Drs. J. Slikboer: Practische psychologie, toepassingen (deel 2) – 1948, 2e druk, H.E. Stenfert Kroese’s uitgeversmij N.V. (Leiden). 

 74. E. van Dieren: Futuristische behandeling van zielszieken, Freudsche psycho-analyse, wetenschap of waanzin? Weldaad of misdaad? – 1927, N.V. Drukkerij ‘amicitia’ (Haarlem). 

 75. E. Van Dieren: Prof. Freud, de uitvinden van de z.g. psycho-analyse of te wel “Diepte”-Zielkunde en het door velen onderschatte perverse gevaar. Inhoudsopgave: Freud als stylist en pornograaf; als godsdienst-verachter en bolsjewiek; als bevorderaar van de perverse ontucht en als “ advocaat van den duivel” en “duivelwekker” (zoo noemde hij zich zelf!) – (geen jaartal), tweede druk, N.V. Hollandia-drukkerij (Baarn). 

 76. E.H. Porter: An introduction to therapeutic counselling. Edited by Leonard Carmichael –1950, 1e druk 

 77. Edward Glover: The technique of psycho-analysis – 1955, Balliere, Tindall & Cox (London). 

 78. Edward Glover: The technique of psycho-analysis – 1974, fourth printing, International Universities Press (New York). 

 79. Ernest Jones, M.D.: psychoanalysis – 1929, Jonathan Cape & Harrison Smith (New York). 

 80. Erwin R. Goodenough: The psychology of religious experiences –1956, 1e druk, Basic books Inc. Publishers (New York)

 81. Fr. Paulhan: De leugen in het karakter – 1919, Dr. H. Van der Hoeven Jr (Rotterdam). 

 82. Franz Brentano: Die lehre Jesu; und ihre bleibende bedeutung – 1922, Verlag von Felix Meiner (Leipzig).

 83. Fritz Riemann: Grundformen der Angst - 1961, Ernst Reinhardt Verlag (Munchen/Basel). 

 84. Gerben Heitink: Pastoraat als hulpverlening; inleiding in de pastorale theologie en psychologie – 1977, J.H. Kok (Kampen).

 85. Gerhard Adler: Op verkenning in het onbewuste –1934

 86. Gerhard Adler: Zur analytischen psychologie; mit 19 tafeln und einem vorwort von C.G. Jung – 1952, eerste druk, Rascher verlag (Zurich). 

 87. H.J. Schim van der Loeff en J.A.J. Barnhoorn: Zielszieken, Zenuwzieken en hunne verpleging – (geen jaartal, 1936?), F.J. Romen & Zonen (Roermond/Maaseik). 

 88. H.L.A. Visser: Collectief-psychologische omtrekken - 1920, 1e druk, H.D. Tjeenk Willink en zoon (Haarlem) (voorkant is los)

 89. Harry Stack Sullivan: Conceptions of Modern Psychiatry – 1953, second edition, W.W. Norton & Company (New York).   

 90. Havelock Ellis: Psychologie van de sexen – 1949, N.V. Internationale uitgeversmij het wereldvenster (Amsterdam). 

 91. Iki Freud: Electra versus Oedipus. Het drama van de moeder-dochterrelatie –2002, 5e druk, Van Gennep (Amsterdam) 90-5515-283-8

 92. Iki Freud: Mannen en moeders. De levenslange worsteling van zonen met hun moeders –2002, 2edruk, Van Gennep (Amsterdam) 90-5515-316-8

 93. J.L. Arndt: Psychoanalyse en zelfinzicht; een schets der psychoanalytische behandelingsmethode; moeilijkheden bij de gezonde mens: homo infantilis - 1947, Stenfert Kroese (Leiden). 

 94. K. R. Eissler: Medical orthodoxy and the future of psychoanalysis - 1965, International Universities Press (New York). 

 95. Karakterkundig woordenboek – G. Ubbink, Bosch en Keuning (Baarn) geen jaartal

 96. Karl Menninger: Love against hate – Karl Menninger 1942

 97. L. Loewerfeld: Het niet bewuste in ons zieleleven - uit het Duits vertaald door Adolf F. Meyer, geen jaartal (1929?), Scheltema en Holkema’s boekhandel

 98. Ludwig Klages: De grondslagen der karakterkunde, voor het nederlandse taalgebeid bewerkt door Dr. H. Dulfer (geen jaartal), N.V. “Boek en periodiek” (Den Haag).

 99. Luella Cole: psychology of adolescence, third edition – 1949, Rinehart & Company, Inc. (New York). 

 100. Maryse Choisy: Le Cretien devant la psychanalyse – (geen jaartal), Tequi (Paris). 

 101. Michael Balint: Problems of Human Pleasure and Behaviour –1957, 1e druk, The Hogarth Press (London)

 102. Mihaly Csikszentmihalyi: Creativiteit. Over flow, schepping en ontdekking –1998, Boom (Amsterdam) 90-5352-373-1

 103. Mr. C.A.J. Hartzfeld: Idealisten en realisten als psychologische typen, ervaringen van een jurist op typologisch gebied – (geen jaartal) N.V. Uitgevers-Mij C.A.J. van Dishoeck (Bussum). 

 104. Nico van Suchtelen: Uit diepten der ziel, samenspraken over droom en geweten, met een algemeene inleiding over het psycho-analytisch onderzoek van den droom – 1917, de maatschappij voor goede en goedkope lectuur (Amsterdam). 

 105. Otto Rank: Beyond Psychology – geen jaartal, Dover Publications, Inc. (New York), 0-486-20485-5

 106. Otto Rank: Der Kunstler; und andere beitrage zur psychoanalyse des dichterischen schaffens – 1925, internationaler psychoanalytischer verlag (Leipzig/Wien/Zurich). 

 107. Paul Federn & Heinrich Meng: Das psychoanalytische Volksbuch - 1939, Verlag Hans Huber (Bern) 

 108. Paul Federn: Ich-psychologie und die psychosen - 1956, Verlag Hans Huber (Bern/Stuttgart). 

 109. Phyllis Bottome: Prof. Alfred Adler. Wegbereider eener nieuwer wereld - geen jaartal (1940?), Strengholt (Amsterdam)

 110. Prof August Bier: De Ziel – 1951, H.P. Leopolds Uitgeversmaatschappij N.V. (’s Gravenhage). 

 111. Prof. Dr. A. Forel: het sexueele vraagstuk – 1920, N.V. Gebrs. Graauw’s UitgeversMij en boekhandel (Amsterdam). 

 112. Prof. Dr. Charlotte Buhler: Praktische Kinderpsychologie –1949, 4e druk, Erven J. Bijleveld (Utrecht)

 113. Prof. Dr. E.A.D.E. Carp: aspecten en afwijkingen van de menselijke geest, psychopathologische opsporingen II – 1952, A.J.G. Strengholt (Amsterdam). 

 114. Prof. Dr. E.A.D.E. Carp: De analytisch-psychologische behandelingsmethode volgens Jung – (jaartal onbekend), H. Meulenhoff (Amsterdam). 

 115. Prof. Dr. E.A.D.E. Carp: De psychopathieën, tweede herziene druk - 1941, Scheltema & Holkema’s boekhandel en uitgevers Maatschappij N.V. (Amsterdam).  

 116. Prof. Dr. E.A.D.E. Carp: De suggestieve behandelingsmethodes en het suggestieve elemen in de psychotherapie – 1939, N.V. Uitgeversmaatschappij “De Tijdstroom” (Lochem). 

 117. Prof. Dr. E.A.D.E. Carp: Patho-psychologische bijdragen tot de kennis van het moordprobleem – 1948, De Tijdstroom (Lochem). 

 118. Prof. Dr. E.A.D.E. Carp: psychopathologische opsporingen (kaft zit los)– 1951, A.J.G. Strengholt (Amsterdam). 

 119. Prof. Dr. E.A.D.E. Carp: Suggestie – (jaartal ontbreekt), H. Meulenhoff (Amsterdam). 

 120. Prof. Dr. H. C. Rumke: Levenstijdperken van de man - 1951, vierde druk, N.V. de arbeiderspers (Amsterdam). 

 121. Prof. dr. J. H. Van den Berg: dubieuze liefde in de omgang met het kind; over de late gevolgen van te veel of te weinig moederlijke toeweiding tijdens de jeugd - 1958, achtste druk Uitgeverij G. F. Callenbach N.V. (Nijkerk). 

 122. Prof. dr. J. Nuttin: Psychoanalyse en spritualistische opvatting van de mens – 1959, uitgeverij het spectrum (Utrecht). 

 123. Prof. dr. Kurt Schneider: de psychopathische persoonlijkheid – 1941, Erven J. Bijleveld (Utrecht). 

 124. Prof. Dr. Sigmund Freud: Totem en Taboe. Enige parallellen tussen het zieleleven der wilden en der neurotici – 1961, 2e druk, Wereldbibliotheek (Amsterdam, Antwerpen)

 125. Psychologie und Religion. Die Terry Lectures 1937 gehalten an der Yale University – C.G. Jung 1942, Rascher Verlag (Zurich und Leipzig)

 126. Robert Langs: The technique of psychoanalytic psychotherapy, volume 1, the initial contact, theoretical framework, understand the patient’s communications, the therapist’s interventions – 1976, third printing, Jasons Aronson (New York). 

 127. Robert Langs: The technique of psychoanalytic psychotherapy, volume 2, responses to interventions, the patient-therapist realationship, the phases of psychotherapy – 1978, third printing, Jasons Aronson (New York). 

 128. Sandor Lerand, M.D. (managing editor): The yearbook of psychoanalysis, recent developments in theoretical research and in the practical application of psychoanalysis, volume 1 - 1945, International Universities Press (New York). 

 129. Sandor Lerand, M.D. (managing editor): The yearbook of psychoanalysis, recent developments in theoretical research and in the practical application of psychoanalysis, volume 2 - 1946, Imago publishing co, ltd (London). 

 130. Sandor Lerand, M.D. (managing editor): The yearbook of psychoanalysis, recent developments in theoretical research and in the practical application of psychoanalysis, volume 3 - 1947, Imago publishing co, ltd (London).

 131. Sandor Lerand, M.D. (managing editor): The yearbook of psychoanalysis, recent developments in theoretical research and in the practical application of psychoanalysis, volume 4 - 1948, Imago publishing co, ltd (London).

 132. Theodor Reik – der Uberraschte psychologe; Und erraten und verstehen unbewusster vorgange - 1935, A.W. Sijthoff’s Uitgeversmaatschappij N.V. (Leiden).

 133. Theodor Reik: Der unbekannte morder; von der tat zum tater – 1932, Internationaler psychoanalytischer verlag (Wien). 

 134. Theodor Reik: The search within. The inner experiences of a psychoanalist –1968, Minerva Press

 135. Theodor Reik: The secret self. Psychoanalytic experiences in life and literature – 1953, farrar, straus and young (New York)

 136. Theodor Reik: Voices from the inaudible. The patients speak. First printing, 1964, Famar, strauss & Company (New York)

 137. Uber die fortschritte der psychoanalyse in den jahren 1914-1919 – 1921, internationaler psychoanalytischer verlag G.M.B.H. (Leipzig/Wien/Zurich). 

 138. Viktor E. Frankl: Heeft het leven zin. Een moderne psychotherapie –1981, 1e druk, 1e oplage, Ad. Donker (Rotterdam)

 139. W. Ronald D. Fairbairn: Psychoanalytic studies of the personality - 1952, 6e druk uit 1978 0710013612

 140. W.R. Bion: elements of psycho-analysis – 1963, William Heinemann medical books ltd (London). 

 141. Wilhelm Busch: Mar und Morik eine Bubengeschichte in sieben Streichen – Verlag von Braun und Schneider (Munchen)

 142. Wilhelm Fliess: Der ablauf des lebens. Grundlegung zur exakten biologie. Zweite, neubearbeitete auflage – 1923, Franz Deuticke (Leipzig und Wien)

 143. Wilhelm Reich: Charakteranalyse; Technik und Grudnlagen fur Studierende und praktizierende Analytiker – 1971, eerste oplage, Plopp – Versand (Bremen).